Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

Di sistem elektronika digital, bahasa yang dimengeri mesin ialah dalam bilangan biner (1 dan 0). Untuk merubah nilai inputan ke bentuk yang lain diperlukan suatu gerbang logika. Dari berbagain input yang diberikan pada gerbang logika, cuma mempunyai satu nilai keluaran yaitu tegangan tinggi atau tegangan rendah. Tegangan tinggi diwakili oleh nilai 1 dan tegangan rendah oleh nilai 0.

Gerbang logika sendiri terbagi atas tujuh macam yaitu :

  1. Gerbang And
  2. Gerbang Or
  3. Gerbang NOT
  4. Gerbang NAND
  5. Gerbang NOR
  6. Gerbang X-OR
  7. Gerbang X-NOR

Berikut ini merupakan Penjelasan singkat terkait tujuh macam Gerbang Logika Dasar bersama Simbol dan Tabel Kebenarannya :

GERBANG AND

Pada gerbang logika ini terdapat 2 inputan. Bila salah satu inputan bernilai (salah / false / 0), maka output yang didapat pasti 0. Bila mau mendapatkan nilai 1 maka kedua inputan harus mempunyai nilai 1.  Contoh : bila inputan pertama ialah 1 dan inputan kedua ialah 0 maka output yang didapat ialah 0. (1 AND 0 = 0).

Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

 
GERBANG OR
Bila pada gerbang AND nilai output pasti 0 bila salah satu input ialah 0, maka pada gerbang OR nilai output pasti 1 bila salah satu input ialah 1. Contoh : bila input pertama ialah 1 dan input kedua ialah 0 maka output yang didapat ialah 1.
Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

 
GERBANG NOT
Gerbang NOT ialah negasi dari input yang didapat. Input pada gerbang logika ini cuma satu. Contoh : bila input 1 maka outputnya 0 dan bila input 0 maka outputnya 1.
Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

 
GERBANG NAND
NAND (NOT AND) ialah gabungan antara gerbang NOT dan gerbang AND. Gerbang logika ini merupakan kebalikan dari gerbang logika AND tetapi tidak sama dengan gerbang logika OR. Contoh : bila pada gerbang AND input pertama yang diterima ialah 0 dan input kedua ialah 0 maka hasil yang didapat ialah 0, tetapi pada gerbang NAND hasil yang didapat ialah 1.
Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

 
GERBANG NOR
NOR (NOT OR) ialah gabungan dari gerbang NOT dan gerbang OR. Artinya gerbang logika ini merupakan kebalikan dari Gerbang OR. Seperti halnya seperti gerbang NAND, hasil output yang didapat ialah hasil output yang kebalikan dari gerbang OR.
Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

 
GERBANG XOR
XOR (Exclusive OR) mempunyai dua inputan dan satu hasil output. Logika pada gerbang ini merupakan output pasti 1 bila kedua nilai inputan berbeda, dan pasti 0 bila kedua inputan sama. Contoh : bila input pertama ialah 0 dan input kedua ialah 1 atau sebaliknya maka hasil output ialah 1. Tetapi bila input pertama dan kedua ialah 1 atau 0 maka output yang dihasilkan pasti 0.
Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

 
GERBANG XNOR
XNOR (Exclusive NOT OR) ialah kebalikan dari gerbang XOR. Logika gerbang ini merupakan bila kedua input nilainya sama maka output yang dihasilkan pasti 1. Contoh : bila input pertama dan kedua ialah 1 atau 0 maka output yang dihasilkan ialah 1, tetapi bila input pertama ialah 1 dan input kedua ialah 0 atau sebaliknya maka output ialah 0.
Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)

Pengertian Logical Gate (Gerbang Logika)


Butuh Web Developer Makassar atau Jasa SEO di Makassar yang bergaransi? Jangan ragu dengan infanthree.com. Kami juga penyedia Jasa Pembuatan Aplikasi Android di Makassar yang terkemuka. Selain itu ada layanan SEM, SMM, Internet Marketing Agency Makassar dan Social Media, Pembuatan Logo, Konten, Video, Maskot dan Instalasi jaringan ataupun mikrotik, hingga pelatihan komputer dan internet marketing.

Recommended Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat